İşlər

Advermə ilə bağlı görülən yaxşı işlər adı verənə şərəf , uğursuz adlar isə güvənsizlik gətirər.

İşlər

Advermə ilə bağlı görülən yaxşı işlər adı verənə şərəf , uğursuz adlar isə güvənsizlik gətirər.