Bloq

Bloq yazısı, əgər deməyə sözün varsa, deməkdir… Yazılası mülahizələrin varsa, yazmaqdır… Həmkarlarla səmimi paylaşmaqdır, tənqiddən çəkinməməkdir, qarşı tərəfin fikirlərinə dəyər verməkdir.